GIÓ TỪ TAY MẸ

Tháng Bảy 1, 2015 4:45 chiều
GIÓ TỪ TAY MẸ
Quạt nan như lá
Chớp chớp lay lay
Quạt nan mỏng dính
Ngọn gió rất dày.
Gió từ ngọn cây
Có khi còn nghỉ
Gió từ tay mẹ
Thổi suốt đêm hè.
Gió của ông trời
Có khi rét buốt
Gió mẹ, mẹ ơi
Lúc nào cũng mát
Quạt nan như cánh
Chớp chớp lay lay
Mẹ đưa con bay
Êm vào giấc ngủ.

When I went to can you help me with my homework for https://pro-homework-help.com/ my son’s 4th grade little california mission presentation that he did last week the auditorium was filled.