DỖ BÉ

Tháng Bảy 1, 2015 4:55 chiều
DỖ BÉ
Mẹ bé đi gặt vắng
Bé ở nhà với em,
Em múa cho bé xem
Võng đu cho bé thích.
Lúc nào bé đòi nghịch
Em lấy cho đồ chơi,
Lúc nào bé ngủ rồi
Em buông màn cho bé

Membership in industrial and private-sector do my essay from www.essayprofs.com/ unions has declined over the decades, under pressure from globalization, mechanization, and deregulation.